دانلود پایان‌نامه c (1659)

2-2-10- ضرورت و اهداف و اصول کلی حسابرسی 26 2-2-10-1- ضرورت حسابرسی 26 2-2-10-2- هدف حسابرسی 27 2-2-10-3- اصول کلی حسابرسی 27 2-2-11- مراحل مختلف حسابرسی صورت‌های مالی 28 2-3- بخش دوم: پیشینه تحقیق30 2-3-1- تحقیقات داخلی 30 2-3-2- تحقیقات خارجی 32 فصل سوم: روش‌شناسی و طرح تحقیق 3-1- مقدمه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق رایگان c (1660)

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….61-6-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………..61-6-2- حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..61-6-3- ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….71-6-4- ابزار تجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………7 متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آن ها…………………………………………………………………………………..71-7-1- متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………….71-7-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر……………………………………………………………………………………………………………………….71-7-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف………………………………………………………………………………………………..81-7-2- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91-7-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..11 جنبه های جدید و نوآوری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق c (1661)

1-8-7حاکمیت شرکتی171-8-8هیئت‌مدیره171-8-8-1 رئیس هیئت‌مدیره181-8-8-2 اعضای موظف هیئت‌مدیره181-8-8-3 اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره181-9روش‌شناسی تحقیق181-10دوره زمانی تحقیق261-11قلمرو مکانی تحقیق261-12قلمرو موضوعی تحقیق261-13جامعه و نمونه دادها261-14روش گردآوری و آماده سازی داده‌ها271-15روش تجزیه و تحلیل داده‌ها271-16خلاصه مطالب فصل اول28فصل دوم29مروری بر ادبیات تحقیق291-2مقدمه302-2 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی311-2-1هیئت‌مدیره‌ها322-2-2 روند تغییرات نقش هیئت‌مدیره323-2-2 تفکیک وظایف رییس هیئت‌مدیره و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق دانلود c (1662)

– سود نقدی: یکی از مهم ترین اجزاء بازده، سودی است که به صورت جریانات نقدی دورهای سرمایه گذاری است و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها، این است که منتشر کننده، پرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده اوراق پرداخت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (1652)

2-2) مبانی نظری پژوهش152-2-1)مهارتهای مدیریتی وتئوری های مربوطه152-2-1-1)تئوری رابرت کتز162-2-1-2)تئوری هنری میتنزبرگ 162-2-1-3)تئوری هلدیگل واسکولوم172-2-2)ساختارسرمایه172-2-2-1)تئوری ساختارسرمایه 182-2-2-1-1)نظریه درآمد خالص192-2-2-1-2)نظریه درآمد خالص عملیاتی192-2-2-1-3)نظریه سنتی192-2-2-1-4)دیدگاه مودیلیانی ومیلر202-2-2-1-5)تئوری ترجیحی202-2-2-1-6)تئوری توازی ایستا(مصالحه)202-2-3)اهرم212-2-4)بازده حقوق صاحبان سهام 222-2-4-1)معایب بازده حقوق صاحبان سهام232-3)پیشینه پژوهش242-3-1).پژوهش های داخلی242-3-2).پژوهش های خارجی292-4)خلاصه فصل31خلاصه ای از پژوهش های داخلی32خلاصه ای از پژوهش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق رایگان c (1653)

(کلیات پژوهش)1-1- مقدمه هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سطح نگهداری موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام می باشد. هدف اصلی مدیران مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران است و این حداکثر کردن از طریق افزایش ارزش شرکت انجام می شود. مدیران مالی برای افزایش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ مقاله c (1654)

2-3-6 نقدشوندگی شرکت202-4 ارتباط بین مفاهیم نقدشوندگی212-5 نقدشوندگی و قیمتگذاری داراییها222-6 نقدشوندگی و اثرات مشتریان232-7 راه حل های اندازه گیری نقدشوندگی242-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله242-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش252-7-3 معیارهای نقدشوندگی262-7-3-1 تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام272-7-3-2 هزینههای فرایند سفارش272-7-3-3 هزینههای نگهداری موجودی272-7-3-4 هزینههای انتخاب نادرست272-7-4 معیار نسبی نقدشوندگی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق c (1656)

4-4 نتایج آزمون فرضیه‌‏های تحقیق824-5 نتایج آزمون‏های اضافی854-5 خلاصه فصل87فصل پنجم: خلاصه ونتیجه‌گیری885-1 مقدمه905-2 خلاصه تحقیق905-3 ارزیابی فرضیه‌هاوبررسی تطبیقی یافته‌ها925-4 محدودیت‌های تحقیق945-5 پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق945-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی955-7 خلاصه فصل95فهرست منابع ومأخذ96فصل اول: کلیات تحقیق• مقدمه• تشریح و بیان موضوع• اهداف تحقیق و ضرورت آن• پرسش‌های تحقیق• فرضیه‌های ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد رایگان c (1657)

2-2-2پیدایش بانکداری162-2-2-1 بانکهای ایرانی با سرمایه ایرانی162-2-2-2 محل و سرمایه اولیه172-2-2-3 موسسه رهنی ایران172-3 قوانین بانکداری172- 4 تجهیز منابع پولی در نظام بانکی182-4-1حساب قرض الحسنه جاری182- 4-2 حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز182-4-3 سپرده سرمایه گذاری مدت دار192-4-3-1 ویژگی ها و نحوه ی بکارگیری حساب سرمایه گذاری192-5 تخصیص منابع پولی ادامه مطلب…

مقاله رایگان c (1658)

492-2-1- تاریخچه انرژی خورشیدی————————————————502-2-2- مزایای نیروگاه های خورشیدی————————————————-50الف) تولید برق بدون مصرف سوخت————————————————-50ب) عدم احتیاج به آب زیاد———————————————————-51ت) امکان تأمین شبکه‌های کوچک و ناحیه‌ای————————————————51ث) استهلاک کم و عمر زیاد———————————————————51ج) عدم احتیاج به متخصص——————————————————512-2-3- کاربردهای غیر نیروگاهی————————————————52الف – آبگرمکن‌های خورشیدی و حمام خورشیدی————————————————52ب – گرمایش و سرمایش ساختمان و تهویه مطبوع ادامه مطلب…