پایان نامه ارشد

c (1501)

دانشگاه آزاد اسلامی «واحد دامغان» دانشکده حقوق بینالملل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بینالملل (M.A) عنوان: موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت استاد راهنما: دکتر علیرضا حسنی استاد مشاور: دکتر مجید هراتیان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1512)

یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها مقدمه همواره در طول تاريخ هرگاه بشر موفق به ساخت وسيله ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1502)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA ” رشته : حقوق گرایش: حقوق بین الملل عنوان: مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1514)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشتهی مهندسی صنایع-صنایع موضوع: برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1503)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (دانشکده حقوق) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش بین الملل عنوان : زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1515)

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکانیک پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی عنوان: تاثیر اتلاف ویسکوز بر تولید انتروپی برای یک سیال تراکم پذیر گازی در کانال میکرو -microchannel- با سطح مقطع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1504)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل عنوان نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1516)

بسم الله الرحمن الرحیم « بسمه تعالی»دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيگروه پرستاری پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان تاثیر اجرای برنامه خود مدیریتی بر درد زانو ،خودکارآمدی مراقبت از خود و عملکرد سالمندان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1505)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: جزا و جرم شناسی موضوع: نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان) استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1517)

دانشگاه علوم انتظامی امین دانشکده علوم وفنون راهور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ترافیک عنوان تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات مطالعه موردی محور سعادت شهر ادامه مطلب…

By 92, ago