پایان نامه ارشد

c (1506)

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی موضوع: نقش توبه در سقوط مجازات استاد راهنما: دکتر مهدی ذوالفقاری نگارش: ملیحه بابائی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1496)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی دانشکده حقوق- گروه علوم انسانی پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A) گرایش جزا وجرم شناسی موضوع مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1507)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: فقه و مبانی حقوق عنوان پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری استاد راهنما جناب آقای دکتر عابدین مومنی استاد مشاور حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی چیت سازیان دانشجو ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1497)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش خصوصی عنوان: مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1508)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق بین الملل موضوع: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص استاد راهنما: جناب آقای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1498)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی حقوق پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : حقوق گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1509)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش :حقوق عمومی عنوان : نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران استاد راهنما : جناب دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1499)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) دانشکده علوم اجتماعی گروه حقوق پایان‌نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان استاد راهنما: دکتر مسعود ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1510)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی موضوع هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1500)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند ادامه مطلب…

By 92, ago