پایان نامه ارشد

c (1495)

معاونت پژوهش و فنآوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این‌که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به‌منظور پاسداشت مقام بلند دانش و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1485)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته : حقوق بین الملل عنوان: مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی» استاد راهنما: دکتر علیرضا ظاهری استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1486)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی حقوق پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حقوق خصوصی عنوان: مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده استاد راهنما: دکتر اکبر ایمانپور استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1487)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق بین المللی موضوع مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی استاد راهنما جناب آقای دکتر علیرضا حسنی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1488)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی عنوان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای استاد راهنما دکتر محمود مالمیر استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1478)

واحد بین الملل قشم پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق عمومی موضوع: قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات ) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1489)

پاياننامه دوره کارشناسي ارشد(M.A) رشته: حقوق جزا و جرمشناسی عنوان: مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانههای الکترونیکی در حقوق ایران استاد راهنما: دکتر علیرضا جمشیدی استاد مشاور: دکتر عبدالصمد خرمآبادی نگارش: امیرحسین پروانهپور پاییز1392 تقديم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1479)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده حقوق پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد«A.M» عنوان قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن استاد راهنما دکتر حسن سلیمانی نگارنده سید محمد حسن خلخالی پاییز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1490)

دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات ايلام تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه اينجانب سميه ملكشاهي ن‍‍‍ژاد دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته حقوق خصوصي، كه در تاريخ از پايان نامه / ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1469)

عنوان: حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی چکیده مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود ادامه مطلب…

By 92, ago